[1]
ŽELJKO KALUĐEROVIĆ, “O ARISTOTELOVOM POIMANJU PRESOKRATOVACA”, arhe, vol. 2, no. 4, Jan. 2013.