[1]
Z. DIMIĆ, „ARISTOTELOVO ODREĐENJE ČOVEKA“, arhe, том 1, изд. 2.