[1]
Željko Kaluđerović, “<em>ARCHE</em> NAUKE I NAUKA <em>ARCHEA </em>(Džon Barnet, <em>Rana grčka filozofija,</em> Zav. za udžb. i nas. sred., Beograd, 2004)”, arhe, vol. 1, no. 2.