[1]
I. KANT, “ODGOVOR NA PITANJE: ŠTA JE PROSVEĆENOST? (5. decembra 1783. godine, str. 516)’”, arhe, vol. 1, no. 1, pp. 260–264.