[1]
D. PROLE, “DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost i usamljenost kod Martina Bubera”, arhe, vol. 4, no. 7, Apr. 2007.