SMILJANIĆ, D. „NIČE KAO IDEOLOG ŽIVOTA“. Arhe, том 8, изд. 15, Март 2015., doi:10.19090/arhe.2011.15.%p.