POPOVIĆ, UNA. “PATIČKA SLIKA FILOZOFIJE (Damir Smiljanić, Sinestetika. Skica patičke Teorije Saznanja, Adresa, Novi Sad, 2011.)”. Arhe, vol. 10, no. 19, Sept. 2015, pp. 125-8, doi:10.19090/arhe.2013.19.125-128.