ATANASKOVIĆ, L. „FRIDRIH NIČE: SOKRAT I DEKADENCIJA“. Arhe, том 11, изд. 21, Новембар 2015., стр. 81-93, doi:10.19090/arhe.2014.21.81-93.