ĐIKANOVIĆ, M. „SLOBODA KAO OSNOVNO NAČELO“. Arhe, том 13, изд. 25, Мај 2017., стр. 53-65, doi:10.19090/arhe.2016.25.53-65.