VLAŠKI, STANKO. “FICHTE’S IDEA OF GOD”. Arhe, vol. 13, no. 25, May 2017, pp. 93-110, doi:10.19090/arhe.2016.25.93-110.