ĐIKANOVIĆ, M. „BITAK KAO UKINUTA SLOBODA POIMANJE SLOBODE U ŠELINGOVIM PRVIM TEKSTOVIMA“. Arhe, том 14, изд. 27, Јануар 2018., стр. 33-51, doi:10.19090/arhe.2017.27.33-51.