VLAŠKI, S. „POČETI OD SEBE? KANT I HJUMOVO POIMANJE MORALA“. Arhe, том 16, изд. 32, Јуни 2020., стр. 33-55, doi:10.19090/arhe.2019.32.33-55.