ĐIKANOVIĆ, M. „LOGIČKI PRINCIP SLOBODE HEGELOVO ZASNIVANJE LOGIKE“. Arhe, том 17, изд. 34, Март 2021., стр. 7-25, doi:10.19090/arhe.2020.34.7-25.