VLAŠKI, S. „APSOLUT KAO SUBJEKAT? KA HEGELOVOJ TEORIJI SPEKULATIVNOG STAVA“. Arhe, том 17, изд. 34, Март 2021., стр. 103-29, doi:10.19090/arhe.2020.34.103-129.