ПРОЛЕ, ДРАГАН. “МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА”. Arhe, vol. 20, no. 40, Apr. 2024, pp. 89-106, doi:10.19090/arhe.2023.40.89-106.