SMILJANIĆ, DAMIR. “LAJZEGANGOVA INTERPRETACIJA MISAONE FORME KOD HEGELA”. Arhe, vol. 3, no. 5/6, Jan. 2013, doi:10.19090/arhe.2006.5/6.%p.