SMILJANIĆ, D. „DISKURZIVITET I EVOKACIJA FORME LOGOSA U HERMENEUTIČKOJ LOGICI“. Arhe, том 2, изд. 3, Јануар 2013., doi:10.19090/arhe.2005.3.%p.