SMILJANIĆ, DAMIR. “DISKURZIVITET I EVOKACIJA FORME LOGOSA U HERMENEUTIČKOJ LOGICI”. Arhe, vol. 2, no. 3, Jan. 2013, doi:10.19090/arhe.2005.3.%p.