KALUĐEROVIĆ, ŽELJKO. “O ARISTOTELOVOM POIMANJU PRESOKRATOVACA”. Arhe, vol. 2, no. 4, Jan. 2013, doi:10.19090/arhe.2005.4.%p.