DIMIĆ, Z. „ARISTOTELOVO ODREĐENJE ČOVEKA“. Arhe, том 1, изд. 2, doi:10.19090/arhe.2004.2.%p.