Kaluđerović, Željko. “<em>ARCHE</em> NAUKE/I/NAUKA <em>ARCHEA </em>(Džon/Barnet, <em>Rana/grčka/filozofija,</em> Zav./Za/udžb./I/Nas./Sred.,/Beograd,/2004)”. Arhe, vol. 1, no. 2, doi:10.19090/arhe.2004.2.%p.