VLAŠKI, S. „/Em>“;. Arhe, том 9, изд. 18, Април 2013., стр. 61-80, doi:10.19090/arhe.2012.18.61-80.