PROLE, DRAGAN. “DIJALOGIKA I ONTOLOGIJA Uzajamnost I Usamljenost Kod Martina Bubera”. Arhe, vol. 4, no. 7, Apr. 2007, doi:10.19090/arhe.2007.7.%p.