Perović, Milenko A., Dragan Prole, Željko Kaluđerović, Damir Smiljanić, Una Popović, Mina Đikanović, Nevena Jevtić, Marica Rajković, Nikola Tatalović, and Stanko Vlaški. “NASTAVA FILOZOFIJE U VOJVOĐANSKIM GIMNAZIJAMA U MEĐURATNOM PERIODU (Svodna Studija Naučno-istraživačkog Projekta 2011-2015.)”. Arhe 12, no. 23 (June 16, 2016): 89–115. Accessed April 22, 2024. https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/1756.