METAFORIČNOST FILOSOFSKOG JEZIKA

Ključne reči: metafora, bela mitologija, trošenje, gubljenje smisla, Derida

Apstrakt

Ima li metafore u filosofskim tekstovima? Nije li (i) filosofski jezik metaforički? Metafora je, u retorici, prenesen, slikovit izraz, reč u prenesenom značenju, koje, inače, nije i njen uobičajen i pravi smisao. Često se poistovećuje sa poetskom slikom. Rad se bavi osnovnim stavovima Žaka Deride o metaforičnosti filosofskog jezika. On smatra da filosofi uzimaju već istrošene, pohabane reči, čiji se prvobitni čulni smisao izgubio ili se ne može odmah utvrditi, da bi „zavarali trag“. Pritom, Derida koristi ekonomske kategorije: trošenje, razmena, korišćenje. Tako je metafora shvaćena kao odvajanje od sopstvene suštine ne bi li na kraju ipak našla svoj trag i poreklo. Metafora je, tako, definisana kao privremeno gubljenje smisla.
Objavljeno
05. 04. 2013.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI