Contact

Filozofski fakultet 
Odsek za filozofiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija

Principal Contact

Milenko A. Perović

Support Contact

Slobodan Jauković