ПОЛИТИКА И ГЕНЕЗА МЕТАФИЗИКЕ Мирослав Миловић, Метафизика и политика, Библиотека Лађа, Градац, Чачак 2018., стр. 137

Glavni sadržaj članka

ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ

Detalji članka

Kako citirati
ЈАКОВЉЕВИЋ, Д. (2019). ПОЛИТИКА И ГЕНЕЗА МЕТАФИЗИКЕ: Мирослав Миловић, Метафизика и политика, Библиотека Лађа, Градац, Чачак 2018., стр. 137. Arhe, 15(30), 239–242. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2248
Sekcija
PRILOZI