GARDNEROV PARADOKS I TEORIJA DESKRIPCIJA

Glavni sadržaj članka

GORAN RUJEVIĆ

Apstrakt

Paradoks dvoje dece Martina Gardnera postavlja dva scenarija, jedan u kom znamo da je jedno od dvoje dece devojčica i drugi u kom znamo da je starije od dvoje dece devojčica. Šanse da je i drugo dete devojčica nisu iste u ova dva scenarija, u prvom iznose 1 od 3, a u drugom 1 od 2. Sam Gardner je smatrao da je problem ovog paradoksa u nejasnoj artikulaciji same postavke, međutim, moguće je pokazati da i prvobitna verzija paradoksa pruža dovoljno sadržaja za smisleno objašnjenje porekla ovih neočekivanih rezultata. Inspirisani zapažanjima Leonarda Mlodinova [Leonard Mlodinow], pokušavamo da pronađemo suvislo objašnjenje ove kontraintuitivne promene pomoću teorije deskripcija Bertranda Rasela. U tom pogledu, razlika između ova dva scenarija se svodi na razliku između neodređenih i određenih deskripcija.

Detalji članka

Kako citirati
RUJEVIĆ, G. (2021). GARDNEROV PARADOKS I TEORIJA DESKRIPCIJA. Arhe, 17(34), 47–60. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.47-60
Sekcija
TEMA BROJA
Author Biography

GORAN RUJEVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Gardner, Martin, The Second Scientific American Book of Mathematical Puzzles & Diversions, The University of Chicago Press, Chicago, 1987.

Khovanova, Tanya, "Martin Gardner's Mistake" in: The College Mathematics Journal, Vol. 43, No. 1, 2012.

Marks, Stephen and Smith, Gary, "The Two-Child Paradox Reborn?" in: Chance, Vol. 24, No. 1, 2011.

Mlodinow, Leonard, The Drunkard's Walk, Pantheon Books, New York, 2008.

Parramore, Keith and Stephens, Joan, "Two girls - the value of information" in: The Mathematical Gazette,Vol. 98, No. 542, 2014.

Russell, Bertrand, "On Denoting" in: Mind, Vol. 14, No. 56, 1905.