POGLEDI NA DIREKTNU DEMOKRATIJU I SAMOUPRAVLJANJE IZ PERSPEKTIVE ČASOPISA PRAXIS

Glavni sadržaj članka

MILOŠ JANKOVIĆ

Apstrakt

U radu se analiziraju tekstovi jugoslovenskih autora časopisa Praxis tokom jedanaestogodišnje produkcije i daje se prikaz različitih pogleda na direktnu (delegatsku, participativnu) demokratiju i radničko, odnosno društveno, samoupravljanje. Na osnovu različitih razumevanja normativnih modela direktne demokratije i samoupravljanja identifikuju se četiri glavne linije kritike koje se mogu okarakterisati kao: 1) etatizam, 2) nedovoljna demokratizacija, 3) neintegralnost samoupravljanja i 4) tržišna orijentacija. Kritike se, s jedne strane, međusobno dopunjuju, dok su s druge strane postavljene jedne nasuprot drugih.

Detalji članka

Kako citirati
JANKOVIĆ, M. . (2022). POGLEDI NA DIREKTNU DEMOKRATIJU I SAMOUPRAVLJANJE IZ PERSPEKTIVE ČASOPISA PRAXIS. Arhe, 18(36), 275–294. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.275-294
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Bilandžić, Dušan. Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Zagreb: Školska knjiga, 1976.

Cvjetičanin, Veljko. „Obilježja i dileme samoupravnog jugoslavenskog socijalizma“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 3-4 (1971): 595-602.

Cvjetičanin, Veljko. „Odumiranje države kao proces razvoja samoupravljanja u Jugoslaviji“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 4-6 (1966): 743-756.

Čaldarović, Mladen. „Disolucioni procesi u samoupravljanju“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 1 (1965): 75-85.

Jakšić, Božidar. „Praxis Gaje Petrovića“. Filozofija i društvo 33 (2007): 73-101.

Kanzleiter, Boris, i Stojaković, Krunoslav. „Predgovor“. U Praxis: Društvena kritika i humanistički socijalizam, uredili Dragomir Olujić Oluja i Krunoslav Stojaković, 2-4. Beograd: Rosa Luxembrug Stiftung Southeast Europe, 2012.

Krempton, Ričard Dž. Balkan posle Drugog svetskog rata. Prevela Ksenija Todorović. Beograd: Clio, 2003.

Krešić, Andrija. „Proizvodni principi samoupravljanja“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 6 (1971): 827-833.

Lebowitz, Michael. Build it Now: Socialism for the Twenty- First Century. New York: Monthly Review Press, 2006.

Lešaja, Ante. Praksis orijentacija, časopis Praxis i Korčulanska ljetna škola:(građa). Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 2014.

Marinković, Radivoje. „Integralnost samoupravljanja i jedinstvo društva“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 3-4 (1971): 501-511.

Matvejević, Predrag. „Requiem za jednu ljevicu“. U Praxis: Društvena kritika i humanistički socijalizam, uredili Dragomir Olujić Oluja i Krunoslav Stojaković, 15-26. Beograd: Rosa Luxembrug Stiftung Southeast Europe, 2012.

Perović, Milenko A. „Praxis-filozofija“. Arhe 11 (22): 129-138.

Rus, Veljko. „Samoupravni egalitarizam i društvena diferencijacija“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 5-6 (1969): 811-827.

Sekelj, Laslo. Jugoslavija, struktura raspadanja. Beograd: Izdavačko preduzeće Rad, 1990.

Stojanović, Svetozar. „Društveno samoupravljanje i socijalistička zajednica“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 5-6 (1967): 680-692.

Stojanović, Svetozar. „Od postrevolucionarne diktature do socijalističke demokracije (Jugoslavenski socijalizam na raskršću)“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 3-4 (1972): 375-398.

Stojanović, Svetozar. „Sloboda i demokracija u socijalizmu“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 2 (1964): 203-213.

Supek, Rudi. „Protivurječnosti i nedorečenosti jugoslavenskog samoupravnog socijalizma“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 3-4 (1971): 347-371.

Supek, Rudi. „Radnički pokreti i samoupravljanje“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 1-2 (1968): 67-69.

Štefančić, Domagoj. „Promjena naziva Komunističke partije Jugoslavije u Savez komunista Jugoslavije“. Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povjest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 39, no. 1 (2007): 259-273.

Tadić, Ljubomir. „Moć, elite i demokratija“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 1-2 (1970): 64-77.

Unkovski-Korica, Vladimir. „Samoupravljanje, razvoj i dug: uspon i pad 'jugoslovenskog eksperimenta'“. U Dobro došli u pustinju postsocijalizima, uredili Srećko Horvat i Igor Štiks. 45-74. Zaprešić: Fraktura, 2015.

Vukasović, Ante. „Mogućnosti i granice samoupravljanja u kulturi i prosvjeti“. Praxis- Jugoslovensko izdanje 1-2 (1967): 129-131.

Žvan, Antun. „Etatistički paternalizam ili samoupravljanje“. Praxis-Jugoslovensko izdanje 6 (1971): 939-947.