МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА

Main Article Content

ДРАГАН ПРОЛЕ

Abstract

Књига немачког политиколога Минклера Маркс, Вагнер, Ниче. Свет на прекретници објављена је 2021. и представља одличан пример савремене научне продукције на пољу друштвених наука. Последњих неколико деценија све су присутније монографије које су конципиране као интелектуалне биографије. Када се у њима тематизује више од једне личности, неписано је правило да су у питању људи који су се бавили истим професијама или, ако већ нису, имају међусобно толико испреплетене биографије да образовне разлике постају неважне. Инвентивност ове студије састоји се у томе што Минклер испитује три човека различитог образовања, филозофа који ће постати корифеј нове дисциплине, политичке економије, класичног филолога који ће постати филозоф, самоуког музичара који ће постати есејиста, диригент, песник и композитор.

Article Details

How to Cite
ПРОЛЕ, Д. (2024). МИСЛИОЦИ ПРЕВРАТА. Arhe, 20(40), 89–106. https://doi.org/10.19090/arhe.2023.40.89-106
Section
MEDITATIONS WITH A CAUSE