KOMPARATIVNA FILOZOFIJA EVOLUCIJA JEDNOG PRISTUPA ISTORIJI FILOZOFIJE

Ključne reči: komparativno, transkulturno, filozofija, usmena tradicija, dijalog, dijalektika

Apstrakt

Komunikacija između Evrope i vanevropskih područja postojala je (jačala i slabila)u zavisnosti od različitih okolnosti, počev od kraja stare ere. Preuzimanje određenih tehnologija(«know how» – proizvodnje papira, svile, porcelana, čelika, štampe), pronalazaka (kompas,barut, seizmograf, itd.), ili znanja (decimalni sistem, arapsko-indijski brojevi itd.) odvijalo seizmeđu 100-1500. g. Nešto kasnije, u kolonijalnom periodu raste i interes i uvoz (eksploatacija)određenih (kolonijalnih) proizvoda (kafa, čaj, kakao, kukuruz, južno voće, začini itd.), ili moda(dugi nokti, velovi, šalovi). Drugi korak – povezan je sa prosvetiteljstvom i otkrivanjem vrednostii ideja vanevropskih kultura – otpočeo je u 19., a u 20. v. dobio je ubrzanje.Kako je Evropa(a potom i ceo zapadni svet) otkrivala kulturno nasleđe Azije, tako se ovo istraživanje granalo unekoliko pravaca. Prvi su činile jezičke studije (orijentalna filologija); drugi komparativna književnost;treći komparativna mitologija, religija i mistika, četvrti komparativna filozofija, peti,istorija umetnosti, kao i transkulturna filozofija umetnosti, ili komparativna estetika; a šesti, komparativnapsihologija. «Orijentalno» je značilo da su sada određene humanističke nauke primenjenena orijentalno nasleđe; «komparativno» je značilo da se u pristupu nekad prave poređenja(sa uočavanjem razlika, ili sličnosti) evropskih i «istočnjačkih» shvatanja vezanih za slične teme,probleme, ili ideje; «transkultur(al)no» je značilo, da je ovo stanovište (više ili manje) nadišloevrocentrizam, koji je smatrao da su određene kulturne vrednosti i tvorevine privilegija (monopol)– ili otkrića Evrope, koja druge kulture kasnije preuzimaju.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI