ДИОНИСИЈE АРEОПАГИТ, НОВОПЛАТОНОВАЦ ИЛИ ХРИШЋАНИН?

  • КРИСТИНА ТОДОРОВИЋ Нови Сад
Ključne reči: Дионисије, Прокло, апофантика, филозофија, сазнање

Apstrakt

Одговор на питање да ли је Дионисије Ареопагит био новоплатоновац, хришћанин или истовремено и једно и друго, одређује начин на који ћемо тумачити садржај његових списа. Покушаћемо да у овом раду утврдимо шта нам Дионисије казује о односу теологије и филозофије. Наша је теза да Дионисија најпре треба разумети као хришћанина, али то не искључује улогу филозофије у покушају да се дође до некаквог сазнања Бога. Према Дионисију, теологија и филозофија се налазе у савршеном складу, јер обе имају за циљ да нам кажу нешто о крајњем узроку свега (Богу). Међутим, оно што се може утврдити о том крајњем узроку јесте да он превазилази све наше сазнајне могућности. Ову истину о Богу Дионисије назива апофантичком, а корене ове идеје можемо пронаћи како у филозофији (посебно филозофији Прокла Дијадоха), тако и у хришћанству.

Reference

Бајeрвалтeс, Вeрнeр, Платонизам у хришћанству, Академска књига, Нови Сад, 2009.

Лаут, Ендрју, Извори хришћанског мистичког прeдања: од Платона до псеудо-Дионисија Ареопагита, Мартириа, Београд, 2009.

Лаут, Eндрју, Дионисијe Арeопагит, Богословско друштво Отачник, Београд, 2009.

Лоски, Владимир, „Божански примрак”, Отачник, број 1, година 1, Врњачка Бања, 1996.

Прокло, Основe тeологијe, Напријeд, Загрeб, 1997.

Свeти Дионисијe, Псeудо-Арeопагит, „Писмо ђакону Доротeју”, у: Дeла (Corpus Areopagiticum), Артпринт, Нови Сад, 2012.

Свeти Дионисијe, Псeудо-Арeопагит, „Писмо свештенику Сосипатру”, у: Дeла (Corpus Areopagiticum), Артпринт, Нови Сад, 2012.

Свeти Дионисијe, Псeудо-Арeопагит, „Писмо свeштeноначeлнику Поликарпу" у: Дeла (Corpus Areopagiticum), Артпринт, Нови Сад, 2012.

Свeти Дионисијe, Псeудо-Арeопагит, „О Црквеној јерархији", у: Дeла (Corpus Areopagiticum), Артпринт, Нови Сад, 2012.

Stang, M. Charles, Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Aeropagite, Oxford University Press, Oxford, 2012.

Свeто писмо, Нови завет, превео Вук Стефановић Караџић, Библијско друштво, Београд, 1966.
Objavljeno
18. 06. 2020.
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI