SEMANTIČKI VAKUUM POJMOVLJA: DUH, DUŠA, PSIHA,UM

Glavni sadržaj članka

LUKA JANEŠ

Apstrakt

U doba semantičkog vakuuma, pri kojemu na znanstvenoj i općoj društvenoj sceni pojmovlje biva falsificirano na pregršt razina govorenja i raspravljanja, a kao paradigma iskrsava proizvoljno nasilje nad semantikom izrečenog, nameće se zahtjev za čistkom prouzročene „terminološke kaše“. U ovom radu fokus je na kvartetu pojmova – duh, duša, psiha, um – za koje tvrdim da predstavljaju nosivo stupovlje znanstvenih, filozofijskih i teoloških refleksija, ali i uzrok konfuzije i nepreciznosti, te kojima se, unatoč supstancijalnoj temeljnosti koju semantički nose, manipulira na n-razina. Naglasak će biti na fenomenu psihe za koji tvrdim da nosi tangentnu karakteristiku navedenog pojmovnog kvarteta, odnosno kroz koji se najadekvatnije dade raskrinkati veo proizvoljnosti i relativnosti semantičkog komunikativnog odnošenja, te koji po zajednicu bivstvujućih nosi pregršt virulentnih posljedica na mnogim razinama, primjerice znanstvenoj, kulturnoj, političkoj i dr. Kroz spis će se polemizirati s reprezentativnim izborom iz tradicije misaonih usmjerenja, a naglasak je na filozofiji uma, psihijatriji, teologiji te integrativnoj bioetici kao metodološkom mostu, odnosno platformi za pragmatično pročišćenje nametnutog vakuuma.

Detalji članka

Kako citirati
JANEŠ, L. (2018). SEMANTIČKI VAKUUM POJMOVLJA: DUH, DUŠA, PSIHA,UM. Arhe, 15(29), 197–221. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2227
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

American Psychiatric Association, DSM-V – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association, Washington 2013.
Aristotel, O duši, Naprijed, Zagreb 1987.
Čović, A., Etika i bioetika, Pergamena, Zagreb, 2004.
Dennet, D.C., Vrste umova – k razumijevanju svijesti, In.Tri, Zagreb, 2017.
Descartes, R., Meditacije o prvoj filozofiji, KruZak, Zagreb, 2015.
Edinger, E. F., The Psyche in Antiquity: Early Greek Philosophy: From Thales to Plotinus, Innercity books, Toronto 1999.
Eterović, I., Kant i bioetika, Pergamena, Zagreb, 2017.
Hegel, G.W.F., Fenomenologija duha, Naklada Ljevak, Zagreb, 2000.
Diels, H, Predsokratovci. Fragmenti, Naprijed, Zagreb 1983.
Heidegger, M., Bitak i vrijeme, Naprijed, Zagreb, 1985.
Kaluđerović Ž., Dike i dikaiosyne, Magnasken, Skopje 2015.
Kaluđerović, Ž., Talesov vitalizam, Filozofska istraživanja 139, God. 35 (2015) Sv. 3. (471–482).
Kant, I., Kritika čistog uma, Dereta, Beograd, 2012.
Kant, I.,Kritika praktičkog uma, Naprijed, Zagreb, 1990.
Jaspers, K.,Opća psihopatologija, Matica hrvatska, Hrvatsko psihijatrijsko društvo, Klinika za psihijatriju „Vrapče“, Zagreb 2015.
Jaspers, K., Filozofska vjera, Naklada Breza, Zagreb 2011.
Jung, K. C., Dinamika nesvesnog, Matica srpska, Novi Sad 1990.
Jurić, H., Etika odgovornosti Hansa Jonasa, Pergamena, Zagreb 2010.
Jurić, H., „Uporišta za integrativnu bioetiku u djelu Van Rensselaera Pottera“, u: Integrativna bioetika I izazovi suvremene civilizacije, Vladimir Veljan (ur.), Bioetičko društvo u BiH, Sarajevo, 2007.
Kangrga M., Etika i sloboda, Naprijed, Zagreb 1966.
Mikecin I., Heraklit, Matica hrvatska, Zagreb 2013.
Nietzsche, F., Ljudsko odviše ljudsko, knjiga prva, Demetra, Zagreb 2013.
Paskal, Misli, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd,1980
Pećnjak, D., Uvod u filozofiju uma, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015
Perušić, L.. Agon-kompleks,Filozofska istraživanja, 35(3), (2015)415-433.
Platon, Fedon, Naklada Jurčić, Zagreb 1996.
Rinčić, I., Muzur, A., Fritz Jahr i rođenje europske bioetike, Pergamena, Zagreb 2012.
Tokić, M., Život, zdravlje i liječništvo u Platonovoj filozofiji, Pergamena, Zagreb 2013.
Voelke, A. J., Filozofija kao liječenje duše, Sandorf& Mizantrop, Zagreb 2017.
Wittgenstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.