ARISTOTELOVA ONTOLOGIJA DUŠE "QUA" FENOMENOLOGIJA DUŠE

Glavni sadržaj članka

NEMANJA MIĆIĆ

Apstrakt

Da bismo ispravno razumeli razloge i motive za ovakav naslov rada, koji se tiče Aristotelove teorije o duši, potrebno je najpre da imamo na umu da za Stagiranina duša neminovno mora biti situirana u bivstvo. Ako uz tu činjenicu ne previdimo i nedvosmislene navode o tome da se duša ne može razmatrati van svoje smeštenosti u okvir ontološke baze koja počiva na diferenciji dýnamis – enérgeia (entelékheia), onda nam ne može promaći ni to da status duše mora biti ontološkog, a ne ontičkog karaktera. Primarni cilj Aristotelove „psihologije” time postaje utemeljenje usiologije duše, čime se suspenduje njeno smeštanje u puki niz kategorija bića, što je upravo rezultat prvobitno naznačenog karaktera duše, potvrđenog i shvaćenog kao bivstvo. Sa druge strane, dominantni karakter fenomenoloških strujanja u De Anima i spisima kasnije objedinjenim pod naslovom Parva naturalia, sugerišu nam to da je za nas daleko plodnije i povoljnije ukoliko istraživanja povedemo u pravcu fenomenologije duševnog, u suprotnosti sa pretumačenjem ontologije duše u smeru jedne psychologia-e rationalis.

Detalji članka

Kako citirati
MIĆIĆ, N. (2016). ARISTOTELOVA ONTOLOGIJA DUŠE "QUA" FENOMENOLOGIJA DUŠE. Arhe, 12(23), 161–175. https://doi.org/10.19090/arhe.2015.23.161-175
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

A Companion to Ancient Philosophy, Blackwell Publishing Ltd., USA, UK, Australia, 2006.

Aristotel, Fizika, Globus, Zagreb, 1988., prev. T. Ladan.

Aristotel, Metafizika, Paideia, Beograd, 2007., prev. S. Blagojević.

Aristotel, O duši / Parva naturalia, Paideia, Beograd, 2012., prev. S. Blagojević.

Aristotel, O duši, Naprijed, Zagreb, 1996., prev. M. Sironić.

Kaluđerović, Ž., Aristotelovo razmatranje logosa, „volje” i odgovornosti kod životinja, u: Filozofska istraživanja 122 (2/2011).

Metaphysics, Soul and Ethics in Ancient Thought, Oxford University Press Inc., New York, 2005.

Ross, D., Aristotle, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 1995.

Shields, C. Aristotle, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2007.

Sorabji, R. Body and Soul in Aristotle, Cambridge University Press, 1974.

Taylor, A. E., Aristotle, London and Edinburgh: T. C. & E. C. Jack, Ltd. | T. Nelson & Sons, Ltd., 1919.

The Cambridge companion to Aristotle, Cambridge University Press, 1995.