DVE FAZE VITGENŠTAJNOVOG RAZMATRANJA JEZIKA

Glavni sadržaj članka

NEMANJA MIĆIĆ

Apstrakt

Iako postoji opšta saglasnost o nekompatibilnosti između dve faze Vitgenštajnovog mišljenja, postoje zajedničke tačke koje se mogu pronaći: filozofija jezika i njenih zakonitosti u ljudskom životu i promišljanju je nešto što prožima oba perioda, kao i fokusiranje na validan i neodgovarajući način korišćenja jezika

– odnosno, postavljanje granica gde razumni govor ima svoj kraj, a gde otpočinje nonsens. Ovaj rad ima za cilj predstavljanje osnovnih koncepcija Vitgenštajnove misli, ispitivanje toga koliko se, zapravo, radi o sugerisanom novumu u odnosu na tradiciju, kao i o upitanosti o valjanosti korišćenih metoda u cilju promovisanja jednog drugačijeg pristupa filozofiji i svakodnevnom.

Detalji članka

Kako citirati
MIĆIĆ, N. (2016). DVE FAZE VITGENŠTAJNOVOG RAZMATRANJA JEZIKA. Arhe, 12(24), 71–85. https://doi.org/10.19090/arhe.2015.24.71-85
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Apel, Karl-Otto, Transformacija filozofije, Veselin Masleša, Sarajevo, 1980.

Ejer, Alfred, Ludvig Vitgenštajn, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2010.

Karnap, Rudolf, Filosofija i logička sintaksa, Jasen, Nikšić, 1999.

Kvajn, V. v. O., Ontološka relativnost i drugi filozofski ogledi, IKZS, Novi Sad, 2007.

Lyotard, Jean-Francois, Postmoderno stanje: Izvještaj o znanju, Ibis grafika, Zagreb, 2005.

Strol, Ejvrum, Analitička filozofija u dvadesetom veku, Dereta, Beograd, 2005.

The Collected Works of Ludwig Wittgenstein, Blackwell Publishers, 1998.

Vitgenštajn, Ludvig, Filozofska istraživanja, Nolit, Beograd, 1980.

Vitgenštajn, Ludvig, O izvesnosti, Bratstvo – Jedinstvo, Novi Sad, 1988.

Vitgenštajn, Ludvig, Tractatus Logico-Philosophicus, Veselin Masleša – Svjetlost, Sarajevo, 1987.

Wittgenstein, Ludwig, Philosophical investigations, Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1958., 3rd ed.

Najčitanije od istog autora