MERLO-PONTIJEVO VIDLJIVO I NEVIDLJIVO – HIPERDIJALEKTIKA, HIJAZMA, MESO (Moris Merlo-Ponti, Vidljivo i nevidljivo, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012., prevod K. Bojanović)

Main Article Content

NEMANJA MIĆIĆ

Article Details

How to Cite
MIĆIĆ, N. (2015). MERLO-PONTIJEVO VIDLJIVO I NEVIDLJIVO – HIPERDIJALEKTIKA, HIJAZMA, MESO (Moris Merlo-Ponti, Vidljivo i nevidljivo, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012., prevod K. Bojanović). Arhe, 11(22), 235–241. https://doi.org/10.19090/arhe.2014.22.235-241
Section
BOOK REVIEWS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>