MERLO-PONTIJEVO VIDLJIVO I NEVIDLJIVO – HIPERDIJALEKTIKA, HIJAZMA, MESO (Moris Merlo-Ponti, Vidljivo i nevidljivo, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012., prevod K. Bojanović)

Glavni sadržaj članka

NEMANJA MIĆIĆ

Detalji članka

Kako citirati
MIĆIĆ, N. (2015). MERLO-PONTIJEVO VIDLJIVO I NEVIDLJIVO – HIPERDIJALEKTIKA, HIJAZMA, MESO (Moris Merlo-Ponti, Vidljivo i nevidljivo, Akademska knjiga, Novi Sad, 2012., prevod K. Bojanović). Arhe, 11(22), 235–241. https://doi.org/10.19090/arhe.2014.22.235-241
Sekcija
PRILOZI