PRIČA FILOZOFIJE PRIČA KAO RAD FILOZOFIJE I FILOZOFIJA RADA (FILOZOFIJE): OGLEDI O NARATIVNOM METODU KAO RADU JEZIKA U SVETLU DUHOVNOG ŽIVOTINJSKOG CARSTVA IZ HEGELOVE FENOMENOLOGIJE DUHA (II DEO)

Glavni sadržaj članka

NEMANJA MIĆIĆ

Apstrakt

U ovim ogledima ćemo pokušati da, putem priče filozofije priča, pokažemo nešto drugačiji ugao posmatranja filozofije rada (filozofije), koja se može iščitati iz Hegelovog odeljka Duhovno životinjsko carstvo i obmana ili sama stvar, iz Fenomenologije duha. Umesto praćenja uobičajenih tekstova, koji na ovaj Hegelov narativ reaguju tumačeći ga iz vizure opisa intelektualnog ili akademskog rada i angažovanja, ili pak rada uopšte, sa naše strane bismo želeli najpre da pokažemo da je svaka delatnost u prvom redu jezičko-pripovesna, kao i da su rezultati rada jezika uvek neke (kontingentne) priče. One svoju aktualizaciju imaju samo putem neprestanog odnošenja sa drugim pričama, u čistom narativnom mnoštvu, koje jezik fundamentalno manifestuje. Ukoliko ima bilo kakvog rada i delatnosti, ono je jezičko-narativno. Videćemo koliko nam Hegelova studija i njen spekulativni karakter može pomoći ili odmoći u pokušaju kristalisanja te priče filozofije priča, kao filozofije rada (filozofije).

Detalji članka

Kako citirati
MIĆIĆ, N. (2020). PRIČA FILOZOFIJE PRIČA KAO RAD FILOZOFIJE I FILOZOFIJA RADA (FILOZOFIJE): OGLEDI O NARATIVNOM METODU KAO RADU JEZIKA U SVETLU DUHOVNOG ŽIVOTINJSKOG CARSTVA IZ HEGELOVE FENOMENOLOGIJE DUHA (II DEO). Arhe, 16(32), 169–197. https://doi.org/10.19090/arhe.2019.32.169-197
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Bakhtin, Mikhail, Problems of Dostoevsky’s Poetics, Theory and History of Literature, Volume 8 (ed. and trans. Emerson, C.), University of Minnesota Press, Minneapolis, London, 1999.

Bakhtin, Mikhail, The Dialogic Imagination, University of Texas Press, Austin, 1981. (ed. and trans. Holquist, M., Emerson, C.)

Barthes, Roland, The Rustle of Language, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1989.

Baugh, Bruce, French Hegel. From Surrealism to Postmodernism, Routledge, London and New York, 2003.

Guerrero, Miguel D., The Academic Animal is Just an Analogy: Against the Restrictive Account of Hegel’s ’’Spiritual Kingdom’’, Stance, Volume 9, April 2016.

Hegel, G. V. F., Fenomenologija duha, BIGZ, Beograd, 1986. (prev. Popović, Nikola M.)

Lecercle, Jean-Jacque, Deleuze and Language, Palgrave Macmillan, New York, 2002.

Niče, Fridrih, Knjiga o filozofu (Saznajnoteorijski uvod o istini i laži u izvanmoralnom smislu), Grafos, Beograd, 1987. (prev Aćin, J.)

Pinkard, Terry, Shapes of Active Reason: The Law of the Heart, Retrieved Virtue, and What Really Matters, u: The Blackwell Guide to Hegel's Phenomenology of Spirit (ed. Westphal, Kenneth R.), 2009.

Schapp, Wilhelm, Auf dem Weg einer Philosophie der Geschichten, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 2016. (Hg. Joisten, K., Schapp, J., Thiemer, N.)

Schapp, Wilhelm, In Geschichten Verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding, Vittorio Klostermann GmbH, Frankfurt am Main, 1985. (5. Auflage 2012.)

Schapp, Wilhelm, Philosophie der Geschichten, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2015. (Hg. Joisten, K., Schapp, J.)

Silverman, Hugh J., Inscriptions: After Phenomenology and Structuralism, Northwestern University Press, Evanston, 1997.

Vaihinger, Hans, Die Philosophie des Als-Ob, Verlag von Felix Meiner, Leipzig, 1922.

Vereme, Donald Phillip, Hegel’s Recollection: A Study of Images in the Phenomenology of Spirit, State University of New York Press, Albany, 1985.