HEGEL I IZVORNA ISTORIOGRAFIJA

Glavni sadržaj članka

LAZAR ATANASKOVIĆ

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja uvodnu tematizaciju takozvane izvorne istoriografije iz Hegelovih Uvoda za Predavanja iz filozofije svetske istorije. Rad počinje sa problematizacijom Hegelove terminološke invencije Die ursprüngliche Geschichte, upućujući na do kraja nejasan status izvornosti istoričara koje Hegel opisuje ovim pridevom. Izvornost kao pojam kojim Hegel pokušava da objasni delatnost prvih istoričara u radu je izložena kroz traganje za specifičnim određenjem istoriografske prakse, a na tragu Hegelovog opisa delatnosti prvih istoričara kao tvoraca trajnih duhovnih predstava koje konstituišu zajedničko pamćenje. Odatle, u skladu sa specifičnim formulacijama iz Hegelovih Uvoda, delatnost izvornih istoričara dalje biva tumačena kao praksa prenošenja prolaznog sadržaja opažanja u medijum trajne predstave. Poslednje upućuje na značaj razumevanja Hegelove teorije sećanja i pamćenja za dalju interpretaciju njegove teorije istoriografije.

Detalji članka

Kako citirati
ATANASKOVIĆ, L. . (2023). HEGEL I IZVORNA ISTORIOGRAFIJA. Arhe, 19(37), 89–107. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2382
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Hegel, G. W. F., Vorlesungsmanuskripte II (1816-1831) (hrsg. Walter Jaeschke), Felix Meiner Verlag, Hamburg 1995.

Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Berlin 1822/23. Nachschriften von Karl Gustav Julius von Griesheim, Heinrich Gustav Hotho undFriedrich Carl Hermann Victor von Kehler, Felix Meiner, Hamburg, 1996.

Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte I, Nachschriften zu dem Kolleg des Wintersemesters 1822/23, Felix Meiner, Hamburg, 2015.

Hegel, G. W. F., Philosophie der Geschichte: Vorlesungsmitschrift Heimann (Winter 1830/31), Fink, München, 2005.

Hegel, G. W. F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse III, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1979.

Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Philosophie des Geistes (1827/28), Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1994.

Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Ästhetik 1, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1984.

Winter, M., Hegels formale Geschichtsphilosophie, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015.

Nam-Seelmann, H., Weltgeschichte als Idee der Menschliche Freiheit Hegels: Geschichtsphilosophie in der Vorlesung von 1822/23, Universität Saarland, 1986.

Gans, E.; Vorrede u G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Duncker und Humblot, Berlin, 1837.

Tukidid, Povijest peloponeskog rata, Matica hrvatska, Zagreb, 1957. prev. Stjepan Telar.

D‘Hondt, J., Hegel, Philosophe de l‘histoire vivante, PUF, Paris, 1966.

Halbwachs, M., La mémoire collective, Presses Universitaires de France, Paris, 1968.

Halbwachs, M., On collective Memory, University of Chicago Press, Chicago, 1992.

Bloch, E., Geist der Utopie, Verlag von Duncker und Humblot, München und Leipzig, 1918.

Nuzzo, A., Memory, History, Justice in Hegel, Palgrave-Macmillan, New York, 2012.

Pöggeler, O., Hegels Idee einer Phaenomenologie des Geistes, Verlag Karl Alber, Freiburg/München, 1973.