NIČEOV PROTIV-SISTEM

Glavni sadržaj članka

LAZAR ATANASKOVIĆ

Apstrakt

Ovde Ničeu pristupamo preko ideje pretumačenja tradicionalnog pojma Wiederkunft kao nosećeg pojma načina mišljenja karakterističnog za ono što Niče označava kao povest zapadnog nihilizma. Na liniji tog pretumačenja Niče zadobija temelj svoje zrele filozofije u misli o večnom povratku (ewige Wiederkunft). Odatle, moguće je razumeti i Ničeovu ideju prevrednovanja, kao i ostale noseće pojmove zrele Ničeove misli, i sagledati ih u njihovoj povezanosti. Ipak, postavlja se pitanje o karakteru te povezanosti i opravdanosti tvrdnje o eventualnom filozofskom sistemu kod Ničea. Rešenje koje ovde nudimo jeste interpretacija po kojoj se kod Ničea zapravo radi o nečemu što bismo najbliže mogli odrediti kao protiv-sistem, u skladu sa karakterizacijom Ničeove misli – kroz pretumačenje Wiederkunfta – kao protiv-kretanja u odnosu na nihilističku tradiciju.

Detalji članka

Kako citirati
ATANASKOVIĆ, L. (2015). NIČEOV PROTIV-SISTEM. Arhe, 10(20), 162–173. https://doi.org/10.19090/arhe.2013.20.162-173
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI