JERETIČKI ESEJI I HAJDEGEROVA SENKA

Glavni sadržaj članka

LAZAR ATANASKOVIĆ

Apstrakt

Patočkini Jeretički eseji iz filozofije povesti svakako predstavljaju unikatan pokušaj pisanja filozofske povesti u formi svojevrsnog Grand Narrative-a – inače već uveliko ozloglašene forme za ukus savremenog čitaoca. Ipak, pored hrabrosti koju je češki filozof preuzeo na sebe poduhvatajući se jednog takvog zadatka, naime, sagledavanja povesti u njenoj celovitosti, njegovo izvođenje često je opterećeno teškoćama, čije poreklo bismo najpre trebali tražiti u njegovom razumevanju vlastitih filozofskih uzora. Najveći problem u čitavom Patočkinom pristupu nastaje sa oslanjanjem na hajdegerijansko shvatanje povesnosti kao ontološke strukture koja je prioritetnija u odnosu na bilo kakvu konkretnu tematizaciju same povesti, i na osnovu koje je uopšte povest kao takva tek moguća. Tako inspirisane Patočkine refleksije ponekad mogu voditi do problematičnog zaključka kako je sama povest kao konkretno događanje nešto čiji se dublji smisao treba tražiti na nivou specifično shvaćene povesnosti kao egzistencijalne instance, na koju se filozofsko promišljanje povesti ima usredsrediti. Ovaj rad predstavlja pokušaj izlaganja nekih osnovnih problema koji sleduju iz takvog pristupa.

Detalji članka

Kako citirati
ATANASKOVIĆ, L. (2015). JERETIČKI ESEJI I HAJDEGEROVA SENKA. Arhe, 11(22), 221–234. https://doi.org/10.19090/arhe.2014.22.221-234
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Hajdeger, M., Bitak i vreme; Službeni glasnik; Beograd, 2007. prev. Miloš Todorović

Hajdeger, M., Niče I i II, FEDON, Beograd, 2009. prev. Božidar Zec

Heidegger, M., Gesamtausgabe, Band 7, Vorträge und Aufsätze, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2000.

Heidegger, M., Gesamtausgabe, Band 38, Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1998.

Karfik, F., Svet kao non-aliud i povesnost pojavljivanja kod Jana Patočke, u: Filozofski godišnjak: Glasnik instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, god. 1. br. 1, 1988. prev. Aleksandar Gordić

Patočka, J., Evropa i postevropsko doba, Centar za geopoetiku, Beograd, 1995. prev. Biserka Rajčić

Patočka, J., Izbor iz filozofskih spisa, Akademska knjiga, Novi Sad, 2013. prev. Tihana Hamović, izbor sastavio Časlav D. Koprivica

Patočka, J., Texte, Dokumente, Bibliographie (priredili Ludger Hagedorn i Hans Reiner Sepp), Karl Albert Freiburg, Oikoymenh, Minhen-Prag, 1999.

Prole, D., Um i povest, Hajdeger i Hegel, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2007.

Žunjić, S., Hajdeger i Nacionalsocijalizam, KNJIŽEVNA ZAJEDNICA NOVOG SADA, Novi Sad, 1992.