ŠILER I APORIJE ISTORIJSKE KARAKTEROLOGIJE

Glavni sadržaj članka

LAZAR ATANASKOVIĆ

Apstrakt

Pretpostavka istorijske dinamike određene borbom između tiranije i slobode određujuća je za okvire Šilerove istorijske naracije. Iako Šiler već u predgovoru svom prvom istorijskom delu naglašava značaj ove dinamike, njeni tragovi na stranicama Istorije otcepljenja nisu sasvim očigledni. Tiranija i sloboda su apstraktni pojmovi, ali i pojmovi o kojima Šiler pokušava da ispriča priču. Ovaj rad posvećen je aporijama takve filozofsko-istorijske pripovesti o idejama. Primer na kome će ova aporetika biti demonstrirana je karakterologija dva centralna lika pripovesti o Nizozemskom ustanku: Filipa II i Vilhelma Oranskog. Analiza izgradnje karaktera Šilerovih istorijskih junaka potvrđuje značaj apstraktne pretpostavke o borbi između tiranije i slobode za konkretno izvođenje Šilerove istorijske naracije, ali i ukazuje na aporetiku ovakvog filozofsko-istorijskog poduhvata.

Detalji članka

Kako citirati
ATANASKOVIĆ, L. . (2022). ŠILER I APORIJE ISTORIJSKE KARAKTEROLOGIJE. Arhe, 18(36), 255–274. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.255-274
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Schiller, F., Geschichte des Abfalls der Vereinigte Niederlande von der Spanischen Regierung, Cotta'sche Buchhandlung, O. C. Recht. München, 1922.

Schiler, F., “Verbrecher aus Infamie, eine wahre Geschichte” u Thalia, Erster Band, Heft 2, G. J. Göschen, Leipzig, 1786. str. 20-58.

Hegel, G. W. F., Frühe Schriften, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986.

O. Dann, “Schiller, der Historiker und die Quellen” u Dann, Oellers, Schiller als Historiker, J. B. Metzler, Stuttgart, 1995. str. 109-126.

Schulin, E., “Schillers Interesse an Aufstandsgeschichte” u Dann, Oellers, Schiller als Historiker, J. B. Metzler, Stuttgart, 1995. str. 137-148.

Riedel, M., “Europa in Schillers Konzept der Universalgeschichte” u Dann, Oellers, Schiller als Historiker, J. B. Metzler, Stuttgart, 1995. str. 29-58.

Gielis, G.; Soen, V., “The Inquisitorial Office in the Sixteenth-Century Habsburg Low Countries: A Dynamic Perspective” u The Journal for Ecclesiastical History, Cambridge University Press, Cambridge, vol. 66, Issue 1, str. 47-66.

Swart, K. W., “William the Silent’s Statecraft” u Hermans, T.; Salverda, R., From Revolt to Riches: Culture and History of the Low Countries, 1500-1700, UCL Press, London, 2017.

Adorno, T., Horkheimer, M., Dialektik der Aufklärung, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 2006.

Levie, S. H. et. al. Het vaterlandsch gevoel, Rijksmuseum, Amsterdam, 1978 – onlajn izdanje 2008.