HERDEROVA FILOZOFIJA JEZIKA

Glavni sadržaj članka

MILENKO A. PEROVIĆ

Apstrakt

U radu se analizira Herderova Rasprava o porijeklu jezika. Autor određuje Herderovo mjesto u povijesti filozofije jezika. Suprotno većini autora koji su se bavili recepcijom i kritikom Herderove filozofije jezika, zaključuje da je Herder prvi mislilac koji porijeklo jezika nalazi u slobodnoj duhovnoj biti čovjeka. S te pozicije Herder provodi kritiku teološkog, naturalističkog i konvencionalističkog shvatanja pitanja o porijeklu jezika te utemeljuje vlastiti ontološki obrt od glotogonije prema filozofiji jezika u genuinom smislu.

Detalji članka

Kako citirati
PEROVIĆ, M. A. (2017). HERDEROVA FILOZOFIJA JEZIKA. Arhe, 13(26), 201–222. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.26.201-222
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Perović, Milenko A. (2015), Medium duha versus kuća bitka. Hegelov spekulativni pojam jezika, Arhe, br. 24, Novi Sad, str. 9–36.

Perović, Milenko A. (2016), Humboltovo zasnivanje filozofije jezika, 1. dio, Lingua montenegrina, IX/I, br. 17, Cetinje, str. 3-21.

Perović, Milenko A. (2016), Humboltovo zasnivanje filozofije jezika, 2. dio, Lingua montenegrina, IX/II, br. 18, Cetinje, str. 3-22.

Perović, Milenko A. (2016), Fihte i pitanje o jeziku, Arhe, br. 25, Novi Sad, str. 7-27. Borsche, Tilman (Hg.) (1996), Klassiker der Sprachphilosophie. Von Platon bis Noam

Chomsky, C. H. Beck, München.

Gaier, Ulrich (1988), Herders Sprachphilosophie und Erkenntniskritik, Stuttgart-Bad- Canstatt, Frommann-Holzboog.

Gaier, Ulrich (1996), Johann Gottfried Herder (1744-1803), Klassiker der Sprachphilosophie. Von Platon bis Chomsky, C. H. Beck, München.

Heise, Jens (1998), Johann Gottfried Herder, Junius Verlag, Hamburg.

Гулыга А. В. (1975), Гердер. Изд. 2-е, дораб. Москва, Мысль.

Pallus, Hannelore (1980), Bemerkungen zu den philosophischen Auffassungen Herders in seiner Schrift „Über den Ursprung der Sprache“. In: Herder- Kolloquium 1978, Weimar.

Astrid Gesche (1993), Johann Gottfrid Herder. Sprache und die Natur der Menschen

Würtzburg.

Irmscher, Hans-Dietrich (2001), Johann Gottfried Herder, Reclam, Stuttgart. Gessinger, Joachim u. v. Rahden, Wolfert (Hg.) (1989), Theorien vom Ursprung der

Sprache, Walter de Gruyter, Berlin/New York.

Maurer, Michael (2014), Johann Gottlieb Herder. Leben und Werk, Böhlau Verlag, Köln.