POLITIČKA FILOZOFIJA NEOKONZERVATIVIZMA

Glavni sadržaj članka

MILENKO A. PEROVIĆ

Apstrakt

Autor razmatra filozofije, političke, socijalne i ekonomske aspekte neokonzervativizma kao jedne od dominantnih ideologija današnjeg vremena u njenim unilateralnim geopolitičkim tendencijama. Posebnu kritičku pažnju usmjerava na stavove Frensisa Fukujame i Samuela Hantingtona koji su pokušavali projekciji neoimperijalističke atlantističke pretenzije gospodarenja svijetom dati filozofsko ruho.

Detalji članka

Kako citirati
PEROVIĆ, M. A. (2019). POLITIČKA FILOZOFIJA NEOKONZERVATIVIZMA. Arhe, 15(30), 17–26. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2233
Sekcija
MEMORABILIJE

Reference

Blumenthal, S., The Clinton Wars, Plume, New York – London 2004.
Halliday, Fred, Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East, I. B. Tauris, London 2002.
Hantington, Samjuel, Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka, CID, Podgorica 2000.
Fukuyama, F., Scheitert Amerika? Supermacht am Scheideweg, List-Taschenbuch, 60736, List, Berlin 2007.
Fukujama, Frensis, Kraj istorije i poslednji čovek, Službeni list SRJ, Beograd 1996.
Fukujama, Frensis, Amerika na prekretnici: demokratija, moć i neokonzervativno zaveštanje (America at the Crossroads), CID, Podgorica 2006.
Geyer, Ch., Der Ohrwurm - Zum Tod von Samuel P. Huntington, In: FAZ vom 29. Dezember 2008
Kristol W., Kagan R., “Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy”, Foreign Affairs, Vol. 75, No. 4, July-August 1996, pp. 18-32.
Наумкин В., „Фехтование цивилизаций”, Россия в глобальной политике, 2007. № 5.
Perle, R., “United They Fall”, The Spectator, 22.3.2003, pp. 22-26.