POSREDOVANJE SPINOZIZMA UVODNA REČ O TZV. SPORU O PANTEIZMU

Glavni sadržaj članka

STANKO VLAŠKI

Apstrakt

Istorijski značaj takozvanog spora o panteizmu koji su oko 1783. godine započeli Jakobi i Mendelson povodom pitanja da li je Lesing bio spinozist ogleda se pre svega u obnovi interesovanja za Spinozinu filozofiju, koja je do tog sporenja zadržavana na marginama povesti filozofije. Njegova filozofska važnost krije se u činjenici da su najznačajnija filozofska učenja u godinama koje su sledile makar delom oblikovana posredstvom suočavanja sa revitalizovanim spinozizmom. Autor u radu ispituje pretpostavke, okolnosti i tok spora razmatrajući stavove njegovih glavnih aktera, a krajem završnog poglavlja pokušava da implikacije spora potraži i u savremenim filozofskim diskusijama.

Detalji članka

Kako citirati
VLAŠKI, S. (2015). POSREDOVANJE SPINOZIZMA UVODNA REČ O TZV. SPORU O PANTEIZMU. Arhe, 10(19), 39–53. https://doi.org/10.19090/arhe.2013.19.39-53
Sekcija
TEMA BROJA