FIHTEOVA IDEJA BOGA

Glavni sadržaj članka

STANKO VLAŠKI

Apstrakt

Istovremeno prihvatanje stava da bog nije i poricanje optužbe za ateizam moguće je samo ako se demonstrira da to jeste nije ono najviše što se o bogu može izgovoriti. Čitav Fihteov filozofski rad počivao je na nastojanju da se čin iznova otkriva kao ono što suštinski prethodi svemu što jeste i onome jeste sâmom, svakoj činjenici, zbog čega se i njegovo razmatranje ideje boga može sagledati kao bitna etapa u filozofskoj borbi da se sloboda prizna kao najviše načelo svakog ljudskog znanja i bitka uopšte, a koje, kao takvo, ostaje zaključano za razumsku pojmovnost. Nasuprot često zastupanoj interpretatorskoj tvrdnji o antagonizmu između ideje boga i misli o sebestavljajućem Ja učenja o znanosti, autor je sklon da tvrdi da Fihte, misleći boga kao čisto delanje i kao moralni poredak sveta, zapravo misli isti proces samooslobađanja čovečnosti koji je izražen prvim načelom učenja o znanosti.

Detalji članka

Kako citirati
VLAŠKI, S. (2017). FIHTEOVA IDEJA BOGA. Arhe, 13(25), 93–110. https://doi.org/10.19090/arhe.2016.25.93-110
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Asmuth, Ch., „Wissenschaft und Religion. Perspektivität und Absolutes in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes“, dostupno na http://sammelpunkt. philo.at:8080/916/, prvi put objavljeno u Fichte-Studien 8 (1995), S. 1-19.

Denker, A., „Kant und Fichte: Kann die Religion vernünftig sein?“, S. 7, dostupno na www.freewebs.com/m3smg2/kant-fichte.pdf, prvi put objavljeno u Fichte- Studien 8 (1995), S. 41-58.

Estes, Y. D., „Johann Gottlieb Fichte“, in Oppy, G./Trakakis, N. N.(ed.), 19th Century Philosophy of Religion (The History of Western Philosophy of Religion IV), Routledge, London & New York 2009, pp. 21-30.

Estes, Y./Bowman, C. (ed.), J. G. Fichte and the Atheism Dispute (1798 – 1800), Ashgate Publishing, Farnham-Burlington 2010.

Fichte, J. G., Versuch einer Kritik aller Offenbarung, Verlag von L. Heimann, Berlin 1871.

Fichte, J. G., Osnova cjelokupne nauke o znanosti (1794), Naprijed, Zagreb 1974., prev. V. D. Sonnenfeld, red. M. Kangrga.

Fichte, J. G., Wissenschaftslehre nova methodo. Kollegnachschrift K. Chr. Fr. Krause 1798/99, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1994.

Fichte, J. G., Die Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1986.

Fichte, J. G., O odnosu logike prema filozofiji ili transcendentalna logika, Demetra, Zagreb 1999., prir. i prev. K. Miladinov.

Fihte, J. G., Učenje o nauci, BIGZ, Beograd 1976., izabrao i preveo D. Basta.

Fihte, J. G., Zatvorena trgovačka država; Pet predavanja o određenju naučnika, Nolit, Beograd 1979., prev. D. N. Basta.

Fihte, J. G., „O osnovu naše vere u božanski poredak sveta“, u ARHE, Časopis za filozofiju, Filozofski fakultet – Odsek za filozofiju, Novi Sad, godina IX, br. 18/2012, prev. D. Smiljanić, str. 79-86.

Fihte, J. G., Učenje o nauci (1804), Službeni glasnik, Beograd 2007., prev. D. Đurić. Folrat, E., „Raščlanjavanje metafizike na metaphysica generalis i metaphysica specialis, u ARHE, Časopis za filozofiju, Filozofski fakultet – Odsek za filozofiju, Novi Sad, godina II, br. 3/2005, prev. M. Todorović, str. 237-259. Hartmann, N., Die Philosophie des deutschen Idealismus, Walter de Gryter, Berlin

Hegel, G. V. F., Fenomenologija duha, Dereta, Beograd 2005., prev. N. Popović, red.

M. Todorović.

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije III, BIGZ, Beograd 1975., prev. N. Popović. Henrich, D., Between Kant and Hegel. Lectures on German Idealism, Harvard

University Press 2003.

Jacobi, F. H., O Spinozinu nauku u pismima gospodinu Mosesu Mendelssohnu, Demetra, Zagreb 2013., prev. D. Domić.

Jakobi, F. H., Razgovori o Spinozi, u ARHE, Časopis za filozofiju, Filozofski fakultet

– Odsek za filozofiju, Novi Sad, godina X, br. 19/2013, prev. S. Vlaški, str. 73-86.

Kangrga, M., Praksa, vrijeme, svijet. Iskušavanje mišljenja revolucije, Nolit, Beograd 1984.

Kangrga, M., Spekulacija i filozofija od Fichtea do Marxa, Službeni glasnik, Beograd 2010.

Kant, I., Religija unutar granica čistog uma, BIGZ, Beograd 1990., prev. A. Buha. Kant, I., Kritika čistoga uma, Dereta, Beograd 2003., prev. N. Popović

La Vopa, A. J., Fichte: The Self and the Calling of Philosophy, 1762-1799, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Leighton, J. A., “Fichte’s Conception of God”, in The Philosophical Review, Vol. 4, No. 2 (Mar., 1895), Duke University Press, pp.143-153.

Lindau, H. (Hg.), Die Schriften zu J. G. Fichte’s Atheismus-Streit, München bei Georg Müller 1912.

Novalis, Izabrana dela, Nolit, Beograd 2010., prev. B. Živojinović.

Panenberg, V., Teologija i filozofija: njihov odnos u svetlosti njihove zajedničke istorije, Plato, Beograd 2003., prev. E. Peruničić.

Perović, M. A., Etika, Grafomedia, Novi Sad 2001.

Prole, D., „Entzweiung Fihteovog pojma bivstvovanja“, u Basta, D. (prir.), Fihteov idealizam slobode. Dva veka od smrti Johana Gotliba Fihtea (1814 – 2014), Dosije Studio, Beograd 2014., str. 167-185.

Smiljanić, D., „Problemi Fihteovog zasnivanja vere. Uvodna reč o tzv. sporu o ateizmu“, u ARHE, Časopis za filozofiju, Filozofski fakultet – Odsek za filozofiju, Novi Sad, godina IX, br. 18/2012, str. 73-77.

Šeling, F. V. J., Forma i princip filozofije. Rani spisi, Nolit, Beograd 1988., izbor i prevod: D. Basta.

Šulc, V., Johan Gotlib Fihte – um i sloboda, Dosije Studio, Beograd 2014., prev. D.

N. Basta.

Zöller, G., „Fichte und das Problem der Metaphysik“, in Fichte-Studien 35 (2010), S. 13-41.