BITAK KAO UKINUTA SLOBODA POIMANJE SLOBODE U ŠELINGOVIM PRVIM TEKSTOVIMA

Glavni sadržaj članka

MINA ĐIKANOVIĆ

Apstrakt

U radu se ispituje način zasnivanja slobode u Šelingovim prvim radovima. Središnju poziciju zauzima tematizacija odnosa između bitka i trebanja. Pokazuje se da Šeling nije iskoristio mogućnosti koje je sam otvorio u stavu o bitku kao ukinutoj slobodi, već da je, u konačnici, ostao zarobljen u sukobu teorijskog i praktičkog. Temeljni razlog toj nerazrešivosti valja tražiti u konceptu intelektualnog opažaja.

Detalji članka

Kako citirati
ĐIKANOVIĆ, M. (2018). BITAK KAO UKINUTA SLOBODA POIMANJE SLOBODE U ŠELINGOVIM PRVIM TEKSTOVIMA. Arhe, 14(27), 33–51. https://doi.org/10.19090/arhe.2017.27.33-51
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Schelling, F.W.J., Sämmtliche Werke, J. G. Cotta Verlag, Stuttgart und Augsburg 1856-61.

Adorno, T., Negative Dialectics, Routledge, London-NY, 1973.

Beiser, F., German Idealism. The Struggle against Subjectivism, 1781-1801, Harvard University Press 2002.

Fichte, J.G., Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre, Werke, Auswahl in sechs Bänden, Verlag von Felix Meiner in Leipzig, Zwe- iter Band, 1798

Fichte, J.G., Osnova cjelokupne nauke o znanosti, Naprijed, Zagreb, 1974. Fihte, J.G., Učenje o nauci, BIGZ, Beograd, 1976.

Hegel, G.W.F., „Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus“, Frühe Schriften, Werke, Bd.1

Hegel, G.W.F., „Razlika između Fichteovog i Schellingovog sistema filozofije“ u Jen- ski spisi, Veselin Masleša, Sarajevo, 1983.

Jaspers, K., Schelling: Grösse und Verhängnis, Piper, München, 1955.

Kangrga, M., Klasični njemački idealizam (predavanja), FF press, Zagreb 2008. Kant, I., Kritika čistog uma, Dereta, Beograd, 2003

Kroner, R., Von Kant bis Hegel, J.C.B. Mohr, Tübingen 1961.

Laughland, J., Schelling versus Hegel. From German Idealism to Christian Metaphy- sics, Ashgate, Hampshire, England, 2007.

Marti, F., „Schelling on God and Man“, Studies in Romanticism, vol. III, No. 2, Bo- ston University, 1964.

Norman, J., “Schelling and Nietzsche: Being and Time” in The new Schelling (ed. By Norman, J., Welchman, A.), Continuum, London-NY, 2004.

Pinkard, T., German Philosophy 1760-1860. The Legacy of Idealism, Cambridge Uni- versity Press, New York, 2002.

Toscano, A., „Fanaticism and Production: On Schelling’s Philosophy of Indifference“ in Pli,The Warwick Journal of Philosophy, Department of Philosophy, Univer- sity of Warwick, Coventry, UK; No. 8, 1999.