RADNA TEORIJA OBRAZOVANJA Osnovne značajke pojma obrazovanja u Hegelovom filozofskom sistemu

Glavni sadržaj članka

MINA ĐIKANOVIĆ

Apstrakt

U radu se analiziraju osnovni elementi pojma obrazovanja izloženog u Filozofiji prava i Enciklopediji filozofskih znanosti. Odbacujući pretpostavku o različitim pojmovima obrazovanja u Fenomenologiji duha i kasnijim Hegelovim tekstovima, autorka nastoji da pokaže da se Hegelova koncepcija obrazovanja od početka pokazuje u dvostrukosti svog određenja. Ta dvostrukost ne odnosi se na razliku između obrazovanja i obrazovanosti, već na međuzavisnost obrazovanja u širem i obrazovanja u užem smislu. Tako se pokazuje da je uži pojam obrazovanja, kao doterivanja posebnosti da se ponaša po prirodi stvari, fundiran u širem pojmu obrazovanja kao samorazvoja duha.

Detalji članka

Kako citirati
ĐIKANOVIĆ, M. . (2023). RADNA TEORIJA OBRAZOVANJA: Osnovne značajke pojma obrazovanja u Hegelovom filozofskom sistemu. Arhe, 19(37), 51–69. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2380
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije, I, BIGZ, Beograd 1975.

Hegel, G. V. F., Istorija filozofije, II, BIGZ, Beograd 1975.

Hegel, G. W. F., Enciklopedija filozofijskih znanosti, Veselin Masleša-Svjetlost, Sarajevo 1987.

Hegel, G. W. F., Osnovne crte filozofije prava, Veselin Masleša-Svjetlost, Sarajevo 1989.

Hegel, G.W. F., Fenomenologija duha, Ljevak, Zagreb 2000.

Kojeve, A., Kako čitati Hegela, Veselin Masleša-Svjetlost, Sarajevo 1990.

McDowell, J., Mind and World, Harvard University Press, London 1994.

Perović, M. A., Filozofske rasprave, HFD, Zagreb 2011.

Perović, M. A., Pet studija o Hegelu, Filozofski fakultet, Novi Sad 2012.

Schelling, J., System des transzendentalen Idealismus, SW, I, 3.

Sørensen, A., „Bildung in Hegelˈs Phenomenology. Acute Alienation and Education“, Actas I Congreso international de la Red espanola de Filosofia, Vol IX (2015), 63-80.

Šundov, Z., „O biti Hegelove filozofije“, Kolo: časopis Matice hrvatske, god. 14 (2004), 2, str. 58-73.

Von Zantwijk, T., „Wegs des Bildungsbegriffs von Fichte zu Hegel“, im Bildung als Kunst (Stolzenberg, J., Ulrichs, L-T.), de Gruyter, Berlin 2010.

Zovko, J., „Obrazovanje u kontekstu Hegelove druge prirode“, Acta Iadertina, II (2014), 83-94, Sveučilište u Zadru, Zadar 2012.