PROBLEM NAČINA POSTOJANJA KNJIŽEVNOG DELA KOD INGARDENA

Glavni sadržaj članka

MIHAJLO STAMENKOVIĆ

Apstrakt

Problem načina postojanja književnog dela Ingarden postavlja u okvir šireg spora o načinu postojanja stvarnog sveta. Ako se ispostavi da svet književnih fenomena mora obitavati u čisto intencionalnom modusu bitka, i to kao egzemplar tog modusa, onda se stvarnom svetu (i predmetima koji mu pripadaju) može pripisivati jedino nekakav realni modus bitka. Cilj ovog teksta je da shodno Ingardenovoj osnovnoj motivaciji pročita (1) njegovo izlaganje problema načina postojanja književnog dela, ali iz perspektive (2) njegovih opštih egzistencijalno-ontoloških istraživanja. U odgovarajućim Ingardenovim knjigama, (1) temporalno nastupa znatno ranije i čini pripremu za (2). Mi obrćemo sled i primenjujemo (2) na (1), tj. afirmišemo ono (onto)logički ranije. Naš postupak je analitičko-sintetički. U rezultatu predlažemo jedno moguće pridavanje odgovarajućih Ingardenovih modusa čisto intencionalnog bitka književnom delu kao takvom (modus IVa) i predmetima predstavljenim u književnim delima (modus IVb).

Detalji članka

Kako citirati
STAMENKOVIĆ, M. . (2022). PROBLEM NAČINA POSTOJANJA KNJIŽEVNOG DELA KOD INGARDENA. Arhe, 18(36), 177–204. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.36.177-204
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Chrudzimski, A., “Ingarden on Modes of Being”, in D. Seron, S. Richard and B. Leclercq (eds.), Objects and Pseudo-Objects: Ontological Deserts and Jungles from Brentano to Carnap, DeGruyter, Berlin 2015, pp. 199–222.

Hartman, N., Estetika, Dereta, Beograd 2004.

Ingarden, R., Der Streit um die Existenz der Welt, Bd. I, Max Niemeyer, Tübingen 1964.

Ingarden, R., O književnom delu, prev. R. Đokić, Foto Futura, Beograd 2006.

Ingarden, R., O saznavanju književnog umetničkog dela, prev. B. Živojinović, Srpska književna zadruga, Beograd 1971.

Ingarden, R., The Controversy over the Existence of the World, Vol. 1, J. Hartman (ed.), A. Szylewicz (transl.), Peter Lang, Frankfurt am Main 2013.

Mitscherling, J., Roman Ingarden's Ontology and Aesthetics, University of Ottawa Press, Ottawa 1997.

Stamenković, M., „Odnos semantičkih primitiva Vježbicke i semantičkog primitivizma poznog Vitgenštajna: od Lajbnica ka Rajtu“, Savremena proučavanja jezika i književnosti, god. XIII, knj. 1, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, Kragujevac 2022 (u pripremi za štampu).

Thomasson, A., "Roman Ingarden", in E. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020), URL = https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/ingarden/