POSLOVNA ETIKA I DI DŽORDŽOVI PODSTICAJI U ODNOSU NA MORALNU ODGOVORNOST, VRLINU I MORALNO REZONOVANJE

Glavni sadržaj članka

ESKO MURATOVIĆ

Apstrakt

Di Džordžova koncepcija poslovne etike slovi kao uspješan pokušaj da se, u kontekstu savremene primijenjene etike, uoče stepen i suština moralne odgovornosti – spremnosti da se polože računi, da se vrlina prepoznaje kao odličje koje društveno-moralno iskustvo čini smisaonim i da moralno rasuđivanje iznova dokazuje i pokazuje poznavanje relevantnih činjenica na sebi svojstven, neposredan način. Ovaj rad ima za cilj da se, posredstvom kritičko-filozofske refleksije morala, i pored često prisutne sklonosti nemoralne prakse da bude iznad trenda etičkog vrednovanja, prikažu načini preko kojih se poslovni moral može izgraditi i imati važnu ulogu u svijetu poslovanja iz perspektive etičko-normativne ravni.

Detalji članka

Kako citirati
MURATOVIĆ, E. (2018). POSLOVNA ETIKA I DI DŽORDŽOVI PODSTICAJI U ODNOSU NA MORALNU ODGOVORNOST, VRLINU I MORALNO REZONOVANJE. Arhe, 15(29), 223–245. преузето од https://arhe.ff.uns.ac.rs/index.php/arhe/article/view/2228
Sekcija
STUDIJE I OGLEDI

Reference

Aristotel: Nikomahova etika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/ Novi Sad 2003.
Babić, Jovan: Etička analiza regulacije odgovornosti za proizvode na tržištu, sposebnim osvrtom na doktrinu striktne odgovornosti, Sociološki pregled, vol. XXXX, no.4, str. 477-516, Filozofski fakultet Beograd 2006.
Balj, Branko: Uvod u poslovnu etiku, IP Beograd, Beograd 2006.
Denli, Džon R.: Etika i čovek organizacije, u: Dragan Jakovljević (prir.), Etika – Ogledi iz primenjene etike, CID, Podgorica 1999.
Dramond, Džon & Bein, Bil: Poslovna etika, Klio, Beograd 2001.
Di Džordž, Ričard T.: Poslovna etika, Filip Višnjić, Beograd 2003.
Di Džordž, Ričard T.: Istorija poslovne etike, u: Poslovna politika, vol. 35, br. 10, str. 57-62, Beograd 2006.
Di Džordž, Ričard T.: Odgovornost multinacionalnih kompanija, u: Dragan, Jakovljević (prir.), Etika – Ogledi iz primenjene etike, Podgorica 1999.
Hartman, Nikolaj: Etika, Naklada Ljevak, Zagreb 2003.
Her, Ričard Mervin: Moralno mišljenje, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2005.
Hofman, V. Majkl: Šta je neophodno za postizanje visoke moralnostikorporacija?, u: Dramond, Džon i Bein, Bil (prir.), Poslovna etika, Klio, Beograd 2001.
Jakovljević, Dragan (prir.): Etika – Ogledi iz primenjene etike, CID, Podgorica 1999.
Jakovljević, Dragan (prir.): Savremena filozofija morala, Ratio, Podgorica/Beograd 2002.
Jonas, Hans: Princip odgovornost, Veselin Masleša, Sarajevo 1989.
Kider, Rašvort: Etičke dileme, CID, Podgorica 2006.
Lukić, Radomir: Sociologija morala, Naučna knjiga, Beograd 1976.
Makintajer, Alaster: Kratka istorija etike, Plato, Beograd 2000.
Meki, Džon: Etika, Plato, Beograd 2004.
Muratović, Esko: O moralnom normativitetu Di Džordžove etike međunarodnog poslovanja, Sociološka luča, Godina VI – broj 2 – (2012), Nikšić (82-92).
Muratović, Esko: Moralni aspekti primjene utilitarizma na poslovnu etiku, ALMANAH, Udruženje “ALMANAH“ Podgorica, br. 67-68 (175-187)
Mur, Džon Edvard: Principi etike, Plato, Beograd 1998.
Perović, Milenko A.: Etika medija, KIC „BIJELI PAVLE“ Danilovgrad 2007.god.
Perović, Milenko A.: O biti savjesti, MATICA, Cetinje/Podgorica, Godina II, broj 6, LJETO 2001. (123-146).
Perović, Milenko A.: Sofistička proto-etika, FILOZOFSKA ISTRAŽIVANJA, (4) god. 36 (2016), Sv.1 (25-33).
Perović, Milenko A.: Sokratova etika, ARHE XI, 21/2014,Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (7-16).
Petronijević, Brano: O moralnoj odgovornosti, Nolit, Beograd 1967.
Rakas, Smilja: Uvod u poslovnu etiku, Megatrend univerzitet, Beograd 2006.
Rols, Džon: Teorija pravde, CID, Podgorica 1998.