VITGENŠTAJNOVA FILOZOFIJA JEZIKA KAO TERAPEUTSKA „FARMAKOLOGIJA DETOKSIKACIJE“

Glavni sadržaj članka

MILAN VUKADINOVIĆ

Apstrakt

U osvit stogodišnjice Vitgenštajnovog proslavljenog literarno-filozofskog debija, svet ponovo izgleda dubinski zaokupiran medicinskim problemima od planetarnog značaja: terapeutska uloga Tractatus-a (sugerisana i „novovitgenštajnovskim“ interpretacijama) bila je ipak pretežno usmerena ka pročišćavanju ljudskog jezika kroz „ascendenciju“ od logičkog do mističkog sagledavanja iskustva − dok je njena funkcija u naknadnim spisima prenesena na ekstenzivniji proces „detoksikacije“ samog ljudskog života, upravo od nataloženih teorijskih „nus-efekata“ okcidentalnog „pharmakon-a“ u obličju filozofije. Nakon temeljnijeg izlaganja centralnih pojmova, kako iz „rane“, tako i „pozne“ faze Vitgenštajnove (anti-)filozofije, fokus će biti pomeren ka potencijalnom tumačenju koje bi moglo komplementirati vitgenštajnovsku „farmakologiju detoksikacije“ s pozitivnijom vizijom teorije − a koja bi naspram pouzdanja u „samo-regulišuću“ moć neprozirnih „formi života“ isticala „samo-transcendirajući“ kapacitet refleksivnog jezika, upravo kao egzemplarnog modusa ospoljavanja ljudske životne dinamike u punom obimu njene kompleksnosti i kreativnosti.

Detalji članka

Kako citirati
VUKADINOVIĆ, M. (2021). VITGENŠTAJNOVA FILOZOFIJA JEZIKA KAO TERAPEUTSKA „FARMAKOLOGIJA DETOKSIKACIJE“. Arhe, 17(34), 159–178. https://doi.org/10.19090/arhe.2020.34.159-178
Sekcija
TEMA BROJA
Author Biography

MILAN VUKADINOVIĆ, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

Reference

Apel, Karl-Otto, Towards a Transcendental Semiotic, Atlantic Highlands, New Jersey, 1994.

Crary, Alice, Introduction, u: Crary, A. & Read, R. (Ed.), The New Wittgenstein, Routledge, London and New York, 2000. str. 1-18

Gronden, Žan, Uvod u filozofsku hermeneutiku, Akademska knjiga, Novi Sad, 2011.

Mrazović, Avram, Rukovodstvo za slovensko krasnorečje, Gradska biblioteka Karlo Bijelicki, Sombor, 2015.

Russell, Bertrand, Introduction, u: Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge, London, 1922. str. 7-19 (prevod: Rasel, Bertrand, Uvod, u: Vitgenštajn, Ludvig, Tractatus Logico-Philosophicus, Veselin Masleša, Sarajevo, 1960. str. 5-19)

Stigler, Bernard, Farmakologija digitalne episteme, u: Stigler, B. (Ed.), Studije digitalnog: organologija znanja kognitivne tehnologije, Fakultet za medije i komunikacije, Beograd, 2016. str. 9-18

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge, London, 1922. (prevod: Vitgenštajn, Ludvig, Tractatus Logico-Philosophicus, Veselin Masleša, Sarajevo, 1960.)

Wittgenstein, Ludwig, Philosophical Investigations, Blackwell, Oxford, 1953. (prevod: Vitgenštajn, Ludvig, Filozofska istraživanja, Nolit, Beograd, 1980.)

Wittgenstein, Ludwig, On Certainty, Blackwell, Oxford, 1969. (prevod: Vitgenštajn, Ludvig, O izvesnosti, Svetovi, Novi Sad, 1988.)