IZLAGANJE KANTOVE KRITIKE RACIONALNE TEOLOGIJE KAO PRILOGA TEZI O NESUVISLOSTI RELIGIJSKIH SUKOBA

Glavni sadržaj članka

SAFER GRBIĆ

Apstrakt

Koji značaj ima Kantova kritika metafizike i posebice jedna kritika racionalne teologije u kontekstu pitanja nesuvislosti religijskih sukoba? Upravo, glede toga odnosa, u ovomu radu će biti razmatrana kratka povijest mišljenja jednoga fenomena imenovanoga kao racionalna teologija, potom će biti u tomu kontekstu razmatrano Kantovo pretkritičko djelo i docnije izlaganje jedne kritike racionalne teologije, a sve u kontekstu dovođenja u pitanje odnos pobrojanoga s religijskim sukobima. Hipoteza ovoga rada se ogleda u dokazivanju odnosa između Kantove kritike racionalne teologije i ideje nesuvislosti religijskih sukoba na način da se nesuvislost religijskih sukoba temelji zapravo u rezultatima Kantovoga kriticizma: nemogućnosti uspostave ontologijskog, kozmologijskog i fizikoteologijskog ili teleologijskog dokaza za egzistenciju religijske ideje Boga na nivou objektivnosti, izvjesnosti i znanja. Dakle, naposljetku, a shodno rezultatima Kantovoga glavnog djela Kritik der reinen Vernunft: zašto uopće ozbiljivati religijske sukobe kada ne možemo objektivno dokazati egzistenciju religijske ideje Boga – zbog koje se sāmi religijski sukobi po svojoj definiciji i ozbiljuju!?

Detalji članka

Kako citirati
GRBIĆ, S. . (2022). IZLAGANJE KANTOVE KRITIKE RACIONALNE TEOLOGIJE KAO PRILOGA TEZI O NESUVISLOSTI RELIGIJSKIH SUKOBA. Arhe, 18(35), 143–162. https://doi.org/10.19090/arhe.2021.35.143-162
Sekcija
TEMA BROJA

Reference

Akvinski, T. (2005). Izabrano djelo. Zagreb: Globus.

Akvinski, T. (1990). Izbor iz djela: Summa theologiae. Zagreb: Naprijed.

Bartov O., Mck P. (2010) In God's Name: Genocide and Religion in the Twentieth Century. Brooklyn: Berghahn Press.

Bloch, D. (2007). Aristotle on Memory and Recollection: Text, Translation, Interpretation, and Reception in Western Scholasticism. Leiden: Brill Academic Publishers.

Cabezón, J. I. (1998). Scholasticism: Cross-Cultural and Comparative Perspectives. Albany: SUNY Press.

Cornman, J. W., Lehrer, K., Pappas, G. S. (1992). Philosophical Problems and Arguments: An Introduction. Indianapolis: Hackett.

Del Val, M. (1938). Index librorum prohibitorum, SS.MI D. N. PII PP. XI iussueditus. Vatikan: Typis Poliglottis Vaticanis.

Filipović, Vladimir (1989). Filozofijski rječnik; NZMH, Zagreb.

Gascón, A. (2007). Reason, Revelation, and Faith of the Heart. Dayton, Ohio: NACMS.

Grbić, S. (2018). Mišljenje religijskih sukoba kao sukobljavanje epistemologija. Theoria vol. 4 no. 4.

Kanterberijski, A. (1997). Proslogion. Zagreb: Demetra.

Kant, I. (1976). Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ.

Kant, I. (2000). Latinska djela. Zagreb: Hrvatski studiji.

Kant, Schelling, Schopenhauer. (2008). Ogledi o vidovitosti [Kant: Snovi jednog vidovnjaka protumačeni snovima metafizike]. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Kant, I. (2000) Pravno-politički spisi. Zagreb: Politička kultura.

Kant, I. (1989). Opća povijest prirode i teorija neba ili pokušaj o ustrojstvu i mehaničkom postanku cijele svjetske zgrade raspravljena po Newtonovim principima [prijevod: Mile Babić, predgovor: Milan Damjanović]. Sarajevo: Svjetlost, str. 139.

Porobija, Ž. (1995). Ontološki dokaz za postojanje Boga. Biblijski pogledi 3 (2), str. 107–137.

Porobija, Ž. (1996) Kozmološki dokaz za egzistenciju Boga. Biblijski pogledi 4 (1), str. 19-38.

Porobija, Ž. (1996). Teleološki dokaz postojanja Boga. Biblijski pogledi 4 (2), str. 105.

Plantinga, A. (1974). The Nature of Necessity. Oxford: Clarendon Press.

Tatakis, V. (2002). Vizantijska filosofija. Nikšić: Jasen.

Wainwright, W. J. (2016). Reason, Revelation and Devolution. New York: Cambridge University Press.